Enquête naar de inkomens en levensomstandigheden

Een aantal huishoudens in onze gemeente zijn geselecteerd om deel te nemen aan een enquête over inkomens en levensomstandigheden die wordt uitgevoerd door Statbel, het Belgische bureau voor de statistiek.

Elk huishouden, geselecteerd uit het Rijksregister, ontvangt een brief van Statbel met de details van de komende enquête en de contactgegevens van de specifieke enquêteur. De interviewer zal u contacteren om een datum af te spreken voor een interview.

De resultaten van deze volledig anonieme enquête zullen een belangrijk inzicht geven in de levensomstandigheden van de bevolking, onder meer op het vlak van huisvesting, opleiding, werk en inkomen. Statbel zal deze gegevens gebruiken om statistieken op te stellen op nationaal, regionaal en provinciaal niveau. Bovendien zal deze enquête, die ook in andere EU-lidstaten wordt uitgevoerd, vergelijkende statistieken op Europees niveau mogelijk maken.

Als u vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met Statbel: silc@economie.fgov.be - 0800 120 33

Statbel - Enquête naar de inkomens en levensomstandigheden