Wettelijke vermeldingen

Gebruiksvoorwaarden van de Gemeente site van Watermaal-Bosvoorde

Deze site heeft ten doel de toegang van het publiek tot de informatie van het gemeentebestuur van Watermaal-Bosvoorde te bevorderen. Het gebruik van de tekstuele informatie van deze site is toegestaan en zelfs aangemoedigd voor zover er melding wordt gemaakt van de site van de Gemeente Watermaal-Bosvoorde als bron en dat de hieronder opgesomde voorwaarden voor gebruik worden geëerbiedigd.

De Gemeente Watermaal-Bosvoorde ziet erop toe dat de informaties op haar site zo juist en zo actueel mogelijk zijn. Zij kan echter niet voor verantwoordelijk gehouden worden voor de eventuele fouten die er zich zouden in bevinden.

De Gemeente Watermaal-Bosvoorde probeert de maximum- en doorlopende beschikbaarheid van haar site te verzekeren. Zij is echter niet beschut tegen technische defecten en wijst eveneens elke verantwoordelijkheid af in geval van niet beschikbaar zijn van de website, ongeacht de duur van deze inactiviteit.

Hyperlinks

De site stelt banden naar andere sites voor. Deze sites, waarvan de adressen regelmatig worden gecontroleerd,  maken geen deel uit van de site van de Gemeente van Watermaal-Bosvoorde. De cel belast met de website van de Gemeente van Watermaal-Bosvoorde voert geen beheer over hun inhoud en wijst elke verantwoordelijkheid af wat de informatie betreft die er wordt in voorgesteld.

Deze site kan, buiten zijn medeweten om verbonden zijn geweest met andere sites via hyperteksten banden. De Gemeente Watermaal-Bosvoorde wijst eveneens elke verantwoordelijkheid af voor de voorgestelde informaties op deze andere sites.

Bescherming van de persoonsgegevens

De Gemeente Watermaal-Bosvoorde is verantwoordelijk voor de behandeling van uw data voor:

  • de behandelingen op grond van gerechtelijke procedures uitgevoerd, die het rechtigt om taken van openbaar belang te verwezenlijken.
  • de behandelingen gebaseerd op uw toestemming. Voorbeelden: abonnement op een nieuwsbrief, inschrijving voor een event,… kunt u op elk moment uw toestemming terugtrekken, zonder schade aan een eerder verwezenlijkte behandeling te brengen.

Als specifieke contact personalia niet worden vermeld, kunt u toegang krijgen, een kopie vragen, uw gegevens herzien en schrappen door contact met ons op te nemen:

  • per e-mail: information@wb1170.brussels
  • per post: Gemeente van Watermaal-Bosvoorde - Dienst Informatie Participatie - Gilsonplaats 1 - 1170 Brussel


U kunt eveneens contact opnemen met de vertegenwoordiger van de data bescherming

  • per post: Gemeente van Watermaal-Bosvoorde - Informaticadienst - Hooghuis, eerste verdieping - 1170 Brussel


Als u het wenst, kunt u bezwaar indienen bij de Data Beschermingsinstantie (autoriteprotectiondonnees.be).

 

Beleid betreffende cookies

Naam

Geldigheid

Gebruik

I18N_ LANGUAGE

eind van de sessie

Gebruikt door Plone om de taal keus te behouden

__ac

eind van de sessie

Gebruikt door Plone voor de authenticatie (alleen gebruikers geïdentificeerd in de site)

ga

2 jaar

Gebruikt door Google Analytics om gebruikers te onderscheiden

_gid

24:00

Gebruikt door Google Analytics om gebruikers te onderscheiden

_gat of _dc_gtm_

1 min

Gebruikt door Google Analytics voor beperking van het aantal vragen

U kunt kiezen om de cookies door Google Analytics voorgesteld te weigeren, op algemene wijze door middel van de beschikbare procedure

Intellectuele eigendomsrechten

In overeenstemming met de wettelijke beschikkingen van 30 juni 1994 betreffende de auteursrechten en aanverwante rechten, hebt u het recht om de informatie te downloaden en te kopiëren die op deze site voor uw privégebruik voorkomt.

De Gemeente van Watermaal-Bosvoorde reserveert zich alle intellectuele eigendomsrechten op de site evenals op de informatie die er ter beschikking staat, namelijk de foto's en de landkaarten.

Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de merken en de logo's die op onze site worden gebruikt het met de toestemming van hun eigenaars zijn. Deze kunnen door eigendomsrechten beschermd zijn. Bijgevolg kunnen zij niet zonder hun akkoord hierover gebruikt worden.