Organisatie van evenementen / Zaalverhuur

Wilt u een evenement organiseren?

Voor de organisatie van wijkfeesten, sportwedstrijden of opnames, moet een verzoek van vergunning 6 weken voor de organisatie van het evenement aan het Kabinet van de Burgemeester gericht worden: events@wb1170.brussels

Aanvragen voor filmen moeten gestuurd worden naar tournage@visit.brussels 02/548 04 79,     die optreedt als tussenpersoon tussen de aanvrager en onze diensten, om meerdere contacten en het verlies van relevante informatie te voorkomen.

Voor om het even welke andere gebeurtenis die op de openbare en/of particuliere ruimte plaatsvindt maar die een effect op de openbare ruimte heeft - bijvoorbeeld: organisatie van grote sportwedstrijden met een effect op de openbare ruimte (parkeren), opnames, Feest van de Bloemen, carnaval van de Bezem Hoek -  moet om een voorafgaande vergunning van de Burgemeester verzocht worden.

Procedure:

Gemeente Watermaal-Bosvoorde
Burgemeester
Antoine Gilsonplein, 1
1170 Brussel
events@wb1170.brussels

  • Wanneer het advies van de DBDMH (Dienst voor Brandbestrijding en dringende Medische hulp van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) verzocht moet worden, zal een plan van geografische ligging en implantatie van de infrastructuren in overeenstemming met de voorschriften van DBDMH  bijgevoegd worden. Dit verzoek van adviezen zal door de gemeente ingediend worden.
  • Ook al is het advies van de brandweer voor uw evenement niet noodzakelijk vereist, dient u toch altijd enkele regels te respecteren (algemene en bijzondere voorschriften in verband met de gebruike uitrusting): brandweer.brussels

  • De Burgemeester zal de organisator van het vervolg voor zijn vraag zo snel mogelijk in kennis stellen  .

Indien u bijkomende inlichtingen wilt verkrijgen, verzoeken wij u contact te willen opnemen met het Cabinet van de Burgemeester op 02.674.74.10

 

Wilt u een zaal huren?

Het Hooghuis, Watermaal Station, Hondenberg, de culturele centra, de school en de sportfaciliteiten hebben allemaal zalen te huur.

 

  • Hooghuis - Watermaal Station - Hondenberg

Verenigingen en sociaal-culturele groeperingen (feitelijke verenigingen, scoutingeenheden, enz.), sportverenigingen, politieke groeperingen, enz. die hun hoofdkantoor en hun belangrijkste activiteiten in de gemeente hebben, genieten een voorkeurstarief voor de huur van de Salons van het Hooghuis, Hondenberg en Watermael Station.

Tarieven en voorschriften voor het gebruik van de zalen in het Hooghuis

Tarieven en voorschriften voor het gebruik van het station van Watermaal

Tarieven en voorschriften voor het gebruik van de lokalen "Hondenberg"

Meer info? cultuur@wb1170.brussels - T. 02.674.75.07

 

  • Schoolinfrastructuur

De gemeente kan ook schoollokalen (klaslokalen, gymnastiekzalen, eetzalen, enz.) tegen gunstige voorwaarden ter beschikking stellen, mits het gebruik ervan verenigbaar is met de schoolactiviteit.

Reglement voor schoollokalen

Meer info? onderwijs@wb1170.brussels - T. 02.674.74.60

 

  • Culturele centra

Het cultureel centrum La Vénerie verhuurt ruimtes in de Ecuries van het Hooghuis en in de Espace Delvaux (vergader-, voorstellings- en tentoonstellingsruimtes).

Meer info? www.lavenerie.be/?module=LOCATION

Het gemeenschapscentrum WaBo stelt ook verschillende zalen ter beschikking van verenigingen en particulieren tegen redelijke prijzen.

Meer info? www.wabo.be/zaalgebruik

 

  • Sportinfrastructuur

De sportfaciliteiten en verfrissingsruimte van het sportpark van Drie Linden kunnen ook worden gehuurd.

Meer info? www.calypso2000.be