Internationale relaties

Dienst Europese relaties

De Dienst Europese relaties heeft enerzijds als opdracht het behouden en het ontwikkelen van de banden met de verbroederingssteden Chantilly (Frankrijk) en Annan (Schotland) en anderzijds met onze “Europese partner” Boedapest XII (Hongarije). Daartoe worden verschillende gebeurtenissen georganiseerd en ondersteund, die het accent leggen op de gastvrijheid, de rijke uitwisselingen, het delen van de verscheidenheid in cultuur, enz.

De Dienst Europese relaties wordt bijgestaan door een consultatiecomité. Dit Verbroederingscomité biedt een hulp in het definiëren van te voeren beleid.

 

Dienst Internationale solidariteit

De dienst Internationale Solidariteit heeft als missie verenigingen en projecten van internationale solidariteit in de gemeente te steunen en te promoten, de inwoners te sensibiliseren voor de uitdagingen van de ontwikkeling en, de noord-zuidverhoudingen alsook een gedecentraliseerd samenwerkingpartenariaat met een gemeente uit het zuiden te ontwikkelen.