Taxi-checks

De sociale en senoriendienst geeft taxibonnen ter waarde van 5,00 € (3 tot 5 bonnen/maand) uit aan personen met beperkte mobiliteit die aan de medische voorwaarden voldoen, namelijk :

  • niet in staat zijn het openbaar vervoer te gebruiken en geen auto bezitten;
  • 75 jaar oud zijn of een door de FOD erkende handicap hebben;
  • een beperkte mobiliteit hebben (medisch attest om dit te staven) 

Reglement
Medisch attest

Na een sociaal onderzoek met de aanvrager en onder voorbehoud van goedkeuring door het Schepencollege, zal de dienst de taxibonnen maandelijks bij de begunstigde thuis afleveren.


Info? Dienst Sociaal leven - Jacques Wienerdreef 3 - 02.676.16.22 - 02.674.74.79.