Personen met een handicap

De Dienst Sociaal Leven en Senioren dient de aanvragen voor invaliditeitsuitkeringen in bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (Directoraat-generaal Gehandicapten). Of Iriscare.

De follow-up van de aanvragen voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen kan zo nodig ook gebeuren binnen de dienst Sociaal leven.

De dienst verstrekt vervolgens informatie en helpt bij de activering van de sociale en fiscale voordelen die hieruit voortvloeien.

U kunt contact opnemen met de sociale assistenten voor de volgende toepassingen:

  • Invaliditeitsuitkering (inkomensvervangende tegemoetkoming en integratie-uitkering) ;
  • Erkenning van de handicap ;
  • Parkeerkaart voor gehandicapten; 
  • Uitkering voor ouderen; Gezinstoelage verhoogd vanwege de handicap van uw kind
  • Verhoogde kinderbijslag vanwege de handicap van uw kind; 
  • BTW-certificaat voor voertuigen;
  • Europese gehandicaptenkaart.

De dienst helpt mensen ook bij het aanvragen van toelating tot PHARE (Personnes Handicapées Autonomie Recherche), en van individuele hulp (b.v. woningverbetering).

Wij geven informatie en doorgeven van verzoeken om thuiszorg (gezins- en huishoudelijke hulp, maaltijden aan huis, thuisverpleging, telemonitoring, palliatieve zorg, enz.)


Info? Dienst Sociaal leven - Jacques Wienerdreef 3 - 02.674.74.79 - sociaal.leven@wb1170.brussels