Verplichte dropzones

Gedeelde elektrische steps, fietsen en scooters bieden een extra alternatief in het Brusselse vervoerssysteem. Om voetgangers en andere gebruikers niet te hinderen, moet dit vervoermiddel echter strikt geparkeerd worden op verplichte plaatsen, de zogenaamde dropzones.

Dropzones zijn momenteel ontworpen voor gedeelde, free-floating elektrische steps, fietsen en scooters.

Technisch gezien is een dropzone een afgebakend gebied waar de positie van elke voertuig wordt gecontroleerd door zijn GPS. Deze technologie zorgt ervoor dat voertuigen uitsluitend in toegestane zones worden geparkeerd.

Voor gebruikers betekent dit dat ze gemakkelijk kunnen vinden waar ze een voertuig kunnen afzetten en ophalen door simpelweg de applicatie van de operator te raadplegen.

De Gemeente Watermaal-Bosvoorde heeft het initiatief genomen om een honderdtal dropzones in te richten op haar grondgebied, zodat elke gebruiker een micromobiliteitsvoertuig kan vinden  bij zijn vertrekpunt en deze kan parkeren in de buurt van zijn aankomstpunt. Deze ontwikkelingsstrategie is gebaseerd op de vermenigvuldiging van kleine, goed verdeelde parkeerzones. De volledige lijst met dropzones zal via Brussel Mobiliteit naar de operatoren worden gestuurd, zodat er een wettelijke basis ontstaat voor het parkeren van vrij zwevende gedeelde vervoersmiddelen.

De Gemeente begint met de uitvoering om klaar te zijn voor begin 2024 zoals bepaald in de Brusselse regelgeving.Daarna volgt een observatieperiode, waarin de dienst Mobiliteit van de Gemeente de situatie aanpast op basis van de bevindingen.

In de praktijk zijn de nieuwe regels van kracht sinds 1 januari 2024:

 • gedeelde elektrische steps, fietsen en scooters moeten in een dropzone worden geparkeerd;
 • elke overtreding van deze regel wordt bestraft met boetes.

Wat de heffingen betreft:

 • voertuigen worden als hinderlijk beschouwd als ze fout geparkeerd staan, d.w.z. als ze op trottoirs, podotactiele tegels, voetgangersoversteekplaats, spoorwegovergangen, fietspaden, fietsmarkeringen of toegangen tot het openbaar vervoer liggen of voetgangers hinderen;
 • voor het verwijderen of verplaatsen van deze voertuigen worden kosten in rekening gebracht, afhankelijk van de vervoermodus.

Deze nieuwe maatregelen zijn bedoeld om gedeelde micro-mobiliteit te promoten die vlotter en veiliger is en meer rekening houdt met het milieu, en tegelijkertijd een harmonieus samenleven met andere weggebruikers aanmoedigt.

Hier de dropzoneslijst

Herinnering:

Als e-stepper moet ik net als de fietser het verkeersreglement naleven:

 • geen elektrische step voor wie jonger is dan 16;
 • ik rijd niet sneller dan 20km/u;
 • ik rijd niet op de stoep;
 • ik rijd niet onder invloed van alcohol of drugs;
 • ik vervoer geen passagiers;
 • ik respecteer de parkeerzones en belemmer de doorgang niet.

Begaat de e-stepper een overtreding of veroorzaakt hij/zij hinder of gevaar voor de andere weggebruikers, dan kan er een boete tussen 20€ en 400€ direct aan de firma die de e-steps verhuurt, gestuurd worden die deze dan aan de e-stepper kan doorrekenen. Agenten die overtreders op heterdaad betrappen mogen direct een boete geven.

Ik ben een voorzichtige e-stepper met gezond verstand want:

 • ik draag een helm;
 • ik draag fluorescerende-kleding en ben goed zichtbaar;
 • ik blijf steeds bij de pinken en laat me niet afleiden;
 • ik vermijd dode hoeken als ik me verplaats.