Dienst Mobiliteit

Hooghuis - 1ste verdieping
A. Gilsonplein 2
02.734.34.32
mobiliteit@wb1170.brussels

UURREGELING
Voor informatie of om te solliciteren:
- van september tot juni, maandag van 9u30 tot 12u en van 13u30 tot 15u30;
- in juli en augustus, op maandag van 8u30 tot 13u.
Dossiers met betrekking tot aanvragen die onderworpen zijn aan een openbaar onderzoek kunnen enkel geraadpleegd worden na afspraak op 02.734.34.32 of mobiliteit@wb1170.brussels

 

De mobiliteitsdienst controleert en implementeert het mobiliteitsbeleid van de gemeente. Het stelt gemeentelijke plannen en verordeningen op. Het neemt deel aan de ontwikkeling van regionale en gemeentelijke mobiliteitsprojecten. Het brengt adviezen uit in het kader van regionaal overleg over mobiliteit. Het organiseert de "Autovrije Dag" en verschillende bewustmakingsacties rond mobiliteit. Hij is verantwoordelijk voor het gemeentelijke zakenreisplan. Het neemt deel aan de eenheid POLUTRA (politie - stedenbouw - openbare werken) die zich bezighoudt met lokale mobiliteitskwesties.

Beheer van de Algemene Aanvullende Verordening inzake wegverkeer.

Deelname aan de POLUTRA-cel (analyse van wegennet problemen door de politiediensten, de diensten stedenbouw en openbare werken)