StreetBees: de wilde bijen beschermen

Brussel herbergt meer dan 190 bijensoorten en de meest bekende is ongetwijfeld de honingbij die in de bijenkorven leeft en honing produceert. De meeste bijensoorten zijn evenwel solitaire bijen (waaronder die in de insectenhotels) en leven in gevarieerde schuilplaatsen zoals holle stammen, taluds, spleten in de muur en zelfs tussen de tegels van de voetpaden! Ze kunnen soms hun individuele nesten verenigen in “bijendorpen” die afhankelijk van de soort gedurende enkele weken, in de lente of in de zomer actief zijn.

Om ze beter te leren kennen en ze te beschermen ontstond in 2019, op initiatief van Leefmilieu Brussel, het project “StreetBees”. Dit project heeft als doel de stad ecologisch gastvrijer te maken via een reeks van aanbevelingen voor de (her)aanleg van voetpaden en wegbekledingen om solitaire bijen een plaatsje te bieden tussen de straatstenen. 

Daarom zijn we op zoek naar de bijennesten in Brussel en stellen we u voor deel te nemen aan de telling ervan. De bijen die er nestelen zijn niet agressief. Je hoeft je dus niet ongerust te maken over hun aanwezigheid in jouw buurt.  

Hoe kan je ze herkennen?

De nesten zijn herkenbaar aan de kleine hoopjes zand tussen de tegels van de voetpaden.  Ze hebben gewoonlijk een cilindervormige opening in het midden. 

NB : Opgepast dat je ze niet verwart met de ingang van een mierennest, dat een minder duidelijke opening heeft en waar in de omgeving mieren actief zijn. Aarzel niet om ons een foto van het zandhoopje te bezorgen indien je twijfelt.  

Reminder: 

  • Solitaire bijen zijn ongevaarlijk. Gelieve de ingang van het nest evenwel niet af te sluiten of aan te raken om ze niet te storen of in te sluiten. 
  • Wees voorzichtig voor automobilisten. Breng jezelf niet in gevaar!
  • Gelieve de maatregelen van social distancing en andere overheidsaanbevelingen in het kader van de pandemie van Covid-19 na te leven. 
  • Dit is helemaal geen uitnodiging tot soorttellingen op terrein, maar een aanmoediging om aandacht te besteden aan de activiteit op de trottoirs tijdens eventuele uitstapjes. Zorg goed voor jezelf!