Schenking van organen

DONATIE VAN MENSELIJK LICHAAMSMATERIAAL

Registratie van de wilsverklaringen betreffende het wegnemen van menselijk lichaamsmateriaal, inbegrepen de organen, na het overlijden (voorheen orgaandonatie) voor de transplantatie, om geneesmiddelen te maken of voor wetenschappelijk onderzoek.

 

Sinds 02.06.2020, werd het begrip van orgaandonatie en de procedure ervan gewijzigd. Inderdaad, we spreken voortaan over « wegnemen van menselijk lichaamsmateriaal na het overlijden ».

 

Volgens de wetgeving, is iedere persoon die in het bevolkingsregister of langer dan zes maanden in het vreemdelingenregister is ingeschreven, een potentiele orgaandonor. Niettemin, indien U zich wenst te verzetten of indien U dit wilt bevestigen, dient U uw keuze te verklaren bij uw Gemeentebestuur.

 

Hiervoor dient U gewoon eens langs te komen op de dienst Bevolking met uw identiteitskaart teneinde het formulier van wilsverklaring betreffende het wegnemen van menselijk lichaamsmateriaal na het overlijden te tekenen. Een ontvangstbevestiging zal U overgemaakt worden.

 

U kan te allen tijde uw uitdrukkelijk verzet of toestemming intrekken zolang u in leven bent.

 

De procedure is kosteloos.

Verklaring van wil betreffende het wegneming van menselijk lichaamsmateriaal na overlijden (Orgaandonatie)

Het formulier af te geven aan het loket.

 

Voor verdere inlichtingen kan U de website van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid bezoeken.

 

Opmerking :

Vanaf 01.07.2020 kan U eveneens uw verklaring van uitdrukkelijke toestemming of verzet indienen bij uw huisarts of zelf onmiddellijk op de website.