Contacten

Algemeen adres: 
Gemeentehuis
Gilsonplein 1
1170 Watermaal-Bosvoorde
T. 02.674.74.11
Fax: 02.672.52.19

Gegevens van de gemeentelijke diensten

ADMINISTRATIEVE BOETES EN GEMEENSCHAPSWACHTDIENST
Antoine Gilsonplein 1
Administratieve boetes - T. 02/674.75.04
e-mail : boetes@wb1170.brussels
Gemeenschapswachtdienst - T. 02/674.74.83

ALTERNATIEVE GERECHTELIJKE MAATREGELEN (DAGM)
Allée Jacques Wiener 1-3-5
email: semja@wb1170.brussels
T. 02/674.75.23 - T. 02/674.75.24

BEMIDDELING EN PREVENTIE
A. Payfa-Fosséprezplein 12
T. 02/675.71.30
Fax : 02/673.39.74

BEVOLKING
Gelijkvloers van het gemeentehuis
T. 02.674.74.22
bevolking@wb1170.brussels

BIBLIOTHEEK – POB Rozenberg
Hoofdbibliotheek : Thomsonlaan 3
T. 02.675.33.79
Uileenpost : Delleurlaan 41
T. 02.675.40.10

BIBLIOTHEKEN EN LUDOTHEKEN FR
Bibliotheken voor volwassenen :
- Drie Lindenstraat, 32  - 02/672.95.61
- Ruimete "Paul Delvaux" Gratèsstraat, 3 (3ste verdieping) - 02/663.85.61
Bibliotheken voor jongeren
- Kinderenhuis Hondenberg, 1 - 02/673.69.80
- Ruimte Delvaux Gratèsstraat,3 (1ste verdieping) - 02/663.85.63
Ludotheken
- Kinderenhuis - Hondenberg, 1 - 02/673.69.80
CLA
- Gratèsstraat 3 (3de verdieping) - 02/663.85.62

BUITENSCHOOLSE OPVANG (FR)
Allée Jacques Wiener 1-3-5
T. 02/674.75.27
extrascolaire@wb1170.brussels

BURGERLIJKE STAND
Gelijkvloers van het gemeentehuis
T. 02.674.74.17, T. 02.674.74.18
burger.stand@wb1170.brussels

CABINET VAN DE BURGEMEESTER
T. 02.674.74.10
odeleuze.bgm@wb1170.brussels
Om zich naar de Burgemeester te richten, is het aangeraden hem te schrijven. Om een afspraak met hem te nemen, vraag het schriftelijk of per telefoon.  Hij zal uw graag ontmoeten.

CENTRUM VOOR LOKALE GESCHIEDENIS
Hertogendreef 2
T. 02.672.77.34
tilia@wb1170.brussels

CULTUUR
A. Gilsonplein 6
T. : 02.674.75.07 et 02.674.74.63
Fax : 02/660.98.62
cultuur@wb1170.brussels

ECONOMISCH LEVEN
Allée Jacques Wiener 1-3-5
T. 02.674.74.26 - 02/674.75.77
handel@wb1170.brussels

ENERGIE
Hooghuis, 3de verdieping
T. 02/674.74.57
energie@wb1170.brussels

EUROPESE EN INTERNATIONALE RELATIES
Allée Jacques Wiener 1-3-5
T. 02/674.75.21
verbroedering@wb1170.brussels

FINANCIES - BELASTING
Hooghuis, 2de verdieping
T. 02.674.74.59
financien@wb1170.brussels

GEZONDHEID
A. Gilsonplein 6
T. 02.674.74.72
gezondheid@wb1170.brussels

GRONDBEDRIJF
Hooghuis, 3de verd.
T. 02.674.74.37
grondbedrijf@wb1170.brussels

INFORMATIEPARTICIPATIE
Gelijkvloers van het gemeentehuis
Informatie - T. 02/674.75.16
informatie@wb1170.brussels
Participatie - T. 02/674.75.36
participatie@wb1170.brussels

INFORMATICA
Hooghuis, 1ste verdieping
T. 02/674.74.29

INTERNATIONALE SOLIDARITEIT
A. Gilsonplein 6
T. 02.674.74.63 en 02.674.75.07
cultuur@wb1170.brussels

JEUGD
Allée Jacques Wiener 1-3-5
T. 02.674.75.22
jeugd@wb1170.brussels

JURIDISCH
1ste verdieping van het gemeentehuis
T. 02/674.74.14.
juridique@wb1170.brussel

LEEFMILIEU
Hooghuis, 1ste verdieping
T. 02.674.74.32
leefmilieu@wb1170.brussels

MOBILITEIT
Hooghuis, 1ste verdieping.
T. 02/674.74.32
mobiliteit@wb1170.brussels

ONDERWIJS
Antoine Gilsonplein 6 - 1ste verdieping
T. 02/674.74.60
onderwijs@wb1170.brussels

ONTVANGERIJ
Hooghuis, 2de verdieping
T. 02/674.74.49
recette@wb1170.brussels

OPENBARE NETHEID
Hooghuis, Antoine Gilsonplein 2
T. 02/674.74.36
netheid@wb1170.brussels

OPENBARE WERKEN
Hooghuis, 3de verd.
T. 02.674.74.37
openbare.werken@wb1170.brussels

PERSONEEL - HUMAN RESSOURCES
Hooghuis, 1ste verdieping
T. 02.674.74.56
erh@wb1170.brussels

SECRETARIAAT
Gemeentehuis, 1ste verdieping
T. 02.674.75.81
Fax. 02/672.52.19
secretariaat@wb1170.brussels

SOCIAAL LEVEN EN SENIOREN
Hertogendreef 2
T. 02.676.16.27
sociaal.leven@wb1170.brussels

SPORT
Gilsonplein, 6
T. 02.674.74.72
sports@wb1170.brussels

STEDENBOUW
Hooghuis, 1ste verdieping
T. 02.674.74.32
stedenbouw@wb1170.brussels

TECHNISCH CENTRUM (GEMEENTEDEPOT)
Lambert Vanderveldestraat, 31
T. 02/673.45.23 - 0494/577.529