Dienst Secretariaat

Gemeentehuis eerste verdieping
Uurrooster :  8u–12u / 13u30–17u
Juli en augustus 8u–13u
E-Mail : secretariaat@wb1170.brussels
Contact Tel. : 02/674.75.81  et  02/674.75.87 Fax : 02/672.52.19

Gemeentesecretaris:

Onder het gezag van het college van burgemeester en schepenen leidt en coördineert de Gemeentesecretaris, hoofd van het personeel, het geheel van de gemeentediensten.
Hij controleert de voorbereiding van de dossiers  die voorgesteld worden aan de zittingen van het schepencollege en de gemeenteraad. Hij controleert de uitvoering van hun beslissingen en is verantwoordelijk voor het houden van de registers die deze beslissing inhouden.

Voornaamste bevoegdheden van deze dienst :

  • Installatie van de mandatarissen en beheer van hun vervangingen
  • Voorbereiding van de zittingen van het Schepencollege en de Gemeenteraad
  • Opstellen van de proces-verbalen van de zittingen van het Schepencollege en de Gemeenteraad.
  • Houden van het register van beraadslagingen van het Schepencollege en de Gemeenteraad
  • Uitgave van het jaarlijks verslag
  • Coördinatie van de plaatsing van het gemeentelijk nood en interventieplan
  • Referentiepersoon bij de diensten van de Gouverneur van het Gewest van Brussel-Hoofdstad in geval van natuurramp

Tot uw dienst voor

De volgende documenten kunnen gratis worden ontvangen op simpele aanvraag,