Bomenkap

Voor elke kap van een hoge boom (een boom waarvan de omtrek op 1,5 m van de grond ten minste 40 cm bedraagt en die ten minste 4 m hoog is) is een door het college van burgemeester en schepenen afgegeven vergunning vereist.

Alleen voor het vellen van een dode boom is geen vergunning nodig.

U kunt de bijgevoegde vergunningsaanvraag downloaden en afdrukken en samen met de bijgevoegde elementen indienen bij de dienst Stedenbouw.

Enkele nuttige adviezen