Administratieve boetes en de Gemeenschapswacht

Administratieve boetes

Antoine Gilsonplein 1
02.674.75.04 - boetes@wb1170.brussels

De beambten van de dienst Administratieve Boetes houden toezicht op aanstootgevend gedrag en op overtredingen van het algemene politiereglement.
Het gaat vooral om de beteugeling van volgende overtredingen: hinder op de openbare weg, het bevuilen van de openbare weg, niet aan de lijn houden van honden, hondenpoep, wildplakken, privé bezettingen van de openbare weg zonder toestemming.

Gemeenschapswachten

02.674.74.83

De gemeenschapswachten zijn zichtbaar aanwezig in het straatbeeld en trachten de mensen wegwijs te maken als ze op zoek zijn naar informatie. Daarnaast zorgen ze ervoor dat de burger zich veiliger voelt.

De gemeenschapswacht begeeft zich tussen de burgers en bezoekers van de gemeente. Worden zij aangesproken dan proberen ze zoveel mogelijk al zelf basisinformatie te geven of verwijzen door naar de juiste collega.

Ze vormen de schakel tussen het lokaal bestuur en de bevolking en signaleren de problemen waarmee ze te maken krijgen aan de bevoegde diensten of aan de politie zodat deze in actie kunnen treden.

Ze wijzen de bevolking op het belang van respect voor de algemene politieverordening en de verkeersregels, promoten preventiecampagnes over verschillende onderwerpen (diefstal, openbare netheid, hondenuitwerpselen…) en staan ook in voor de handhaving van de veiligheid op sommige evenementen.