Diversificatie van soorten om veerkracht te vergroten

In 2020 startte de gemeente een project op om haar bomenbestand te inventariseren. Dat was niet alleen een waardevol hulpmiddel voor de groendienst, maar bracht ook aanzienlijke verschillen aan het licht in de verspreiding van boomsoorten op onze wegen.

Het is opvallend dat maar liefst 2.293 van de 5.162 bomen op de lijst behoren tot het geslacht Prunus (waaronder de kersenbomen). Dat is goed voor ongeveer 44% van het bomenbestand in de ruimten die door de gemeente worden beheerd.

Het verstandige beheer van boserfgoed vereist over het algemeen een diversificatie van soorten om de veerkracht van het bestand te vergroten. Waalse boswachters ondervinden sinds 2018 helaas de schadelijke gevolgen van monocultuur. Als er een nieuwe ziekteverwekker opduikt bij één individu, kan men inderdaad vrezen dat al zijn soortgenoten ook zullen worden aangetast. Hoewel de snelheid waarmee de infectie zich verspreidt en het sterftecijfer kunnen variëren afhankelijk van de ziekteverwekker en de soort, valt niet te ontkennen dat diversificatie van soorten op zijn minst zal helpen om de verliezen te beperken. Bovendien hebben kersenbomen ondanks hun spectaculaire bloei en esthetische aantrekkingskracht ook nadelen: hun kruipende wortels beschadigen trottoirs, door hun kwetsbaarheid zijn ze vatbaar voor ziekten en ze worden niet graag gesnoeid.

Naast het herstellen van het evenwicht in de verdeling van soorten door het overwicht van Prunus te verminderen, willen we ook gemengde bomenrijen introduceren. Bomen in een stedelijke omgeving, vooral die langs de wegen, staan bloot aan heel wat stress: beperkte ruimte voor wortelontwikkeling, extreme hitte, watergebrek, strooizout in de winter en verschillende vormen van fysieke schade (wegwerkzaamheden, vandalisme, aanrijdingen, enz.). Het is dan ook de bedoeling om diversiteit te gebruiken als hefboom voor veerkracht. Dat is echter een grote uitdaging, omdat er een evenwicht moet worden gevonden tussen de esthetische aantrekkingskracht, technische beperkingen en ecologische voordelen van bomen, terwijl de werkdruk voor onze teams beheersbaar moet blijven.

Daarom zullen we gericht bomen op bepaalde wegen vervangen door andere soorten, wanneer dat nodig wordt geacht. Op korte termijn gaat het om de volgende verkeersaders: Vliegerlaan, Brabantse Prinsenlaan, Hermelijnlaan, Everzwijntjesstraat, Tercoignelaan, Hazelaarslaan, Bosnimfenlaan (niet-beschermde gedeelte), François Ruytinxstraat en Gratèsstraat.

Het is belangrijk om te benadrukken dat dit geen campagne is om de Prunus uit te roeien. In de beschermde Tuinwijken van le Logis-Floréal, waar de prunusbomen (waaronder de Japanse sierkers) een integraal onderdeel zijn van de lokale identiteit, gedijt deze soort nog steeds goed.

Het betreft een experimentele aanpak, en het zal enkele jaren duren voor de impact ervan kan worden beoordeeld. Ondanks de uitdagingen waar we voor staan, en dan vooral die van de klimaatverandering, doen we ons uiterste best om de toekomst van deze aanplantingen op de lange termijn te garanderen.

 

Info? Dienst Leefmilieu - leefmilieu@wb1170.brussels - 02.674.75.78