Opvang van vluchtelingen

Veel mensen komen in België aan op zoek naar bescherming, op de vlucht voor oorlog, geweld en vervolging.

De gemeente en het OCMW van Watermaal-Bosvoorde zetten zich in om deze mensen op te vangen.

Hier zijn enkele regelmatig bijgewerkte richtlijnen om u wegwijs te maken.

 

Een gastgezin worden voor geïsoleerde kinderen

De vereniging Mentor-Jeunes is actief op zoek naar gezinnen die geïsoleerde vluchtelingenkinderen en -jongeren in hun huis kunnen opvangen.

Om gastgezin te worden en zo mee te werken aan een betere toekomst voor deze jongeren, kunt u contact opnemen met het Mentor-Jeunes gezinsteam op 0493/40.52.84 of via het adres info@mentorjeunes.be

Voor meer informatie kunt u onze website bezoeken: www.mentorjeunes.be

 

Schenken in natura
In het algemeen zijn de donaties in natura de afgelopen weken zeer hoog geweest. Aangezien de behoeften van week tot week en van plaats tot plaats veranderen, raden wij u ten zeerste aan contact op te nemen met een van de onderstaande organisaties alvorens uw donatie te doen, om zeker te zijn van het nut ervan.

De volgende organisaties die gespecialiseerd zijn in de opvang van asielzoekers en de begeleiding van vluchtelingen zijn bereid kleding, speelgoed, meubilair, bedden, matrassen, lakens, keukengerei... in te nemen.

 

Vrijwilligerswerk

Als u zich als vrijwilliger wilt inzetten voor de opvang van asielzoekers en vluchtelingen in België, kunt u terecht bij :

 

Voogd worden voor niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (UFM's)

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zijn kinderen en/of adolescenten die het bijzondere kenmerk hebben dat zij minderjarig zijn, geen ouders of voogden hebben, zich buiten hun land van herkomst bevinden en vaak een lange migratie- en ballingsreis hebben doorgemaakt.

Zij hebben verschillende achtergronden, profielen en redenen om hun land van herkomst te verlaten. Ze hebben allemaal bescherming, juridische bijstand en steun nodig.

Door voogd te worden van een minderjarige, wordt u zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger die belast is met het algemene welzijn van de minderjarige.

 • Wat zijn de belangrijkste taken?
 • de minderjarige bijstaan in alle procedures die hem betreffen
 • ervoor zorgen dat de minderjarige onderwijs, psychologische steun, de nodige medische verzorging, passende huisvesting en hulp van de overheid krijgt
 • aan de minderjarige de over hem genomen beslissingen uit te leggen
 • samen te werken met de minderjarige, met de persoon of instelling die hem opvangt, met de autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor asiel, toegang tot het grondgebied, verblijf en verwijdering, of met elke andere relevante instantie
 • ...

 

 • Aan welke voorwaarden moet worden voldaan? U moet meerderjarig zijn en in België wonen of in het bezit zijn van een onbeperkte verblijfsvergunning. Er is geen specifiek diploma vereist om voogd te worden. De voorwaarden waaraan moet worden voldaan betreffen de vaardigheden en kennis in verband met de problematiek van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen:
 • gevoeligheid voor de problemen van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen
 • interpersoonlijke vaardigheden
 • organisatorische en coördinerende vaardigheden
 • geen belangenconflict met de minderjarige

Als de kandidaat aan de criteria voldoet, zal de voogdijdienst hem/haar uitnodigen voor een gesprek om zijn/haar motivatie en vermogen om de specifieke problemen aan te pakken te beoordelen. Voogd worden is verenigbaar met een beroepsactiviteit, op voorwaarde dat de kandidaat de mogelijkheid heeft om enkele dagen per jaar vrij te maken om de minderjarige bij te staan tijdens de verschillende hoorzittingen en procedures die hem/haar interesseren. Gemiddeld kan iemand die voltijds werkt één tot twee voogdijen uitoefenen, afhankelijk van zijn beschikbaarheid.

 

 • Hoe solliciteren? De aanvrager kan te allen tijde een schriftelijke aanvraag indienen bij de Dienst voogdij, mits de gespecificeerde criteria en procedure worden nageleefd.

Het aanvraagdossier moet de volgende documenten bevatten:

 • een motivatiebrief
 • een curriculum vitae
 • een uittreksel uit het strafregister (model II) - (dit document kan door uw gemeente worden afgegeven)
 • alle aanvullende informatie waaruit opleiding, beschikbaarheid en vaardigheden in verband met de kwestie blijke

 

Aanvragen moeten worden gericht aan de afdeling Voogdij ter attentie van:

Bernard Georis - Adviseur - Afdelingshoofd FPS Justitie
Voogdij Service
115 Boulevard de Waterloo - 1000 Brussel

 

Uw accommodatie te huur aanbieden

Het is mogelijk accommodatie (huis, flat, studio), in goede staat, te huren aan NGO's die een overeenkomst hebben met FEDASIL voor de opvang van personen die een asielaanvraag hebben ingediend en wier aanvraag door de bevoegde autoriteiten wordt onderzocht.

 • Hoe lang nog? Minimaal 1 jaar
 • Wat zijn de financiële voorwaarden? De accommodatie wordt tegen betaalbare prijzen rechtstreeks door de NGO's zelf gehuurd.
 • Wat zijn de juridische gevolgen voor de gastheer? De gastheer is onderworpen aan het huurrecht en heeft geen rechtstreekse juridische band met de gehoste persoon.
 • Hoe bied je accommodatie aan? Neem contact op met de volgende NGO's:
 • Hulp aan ontheemden (085/21.34.81)
 • Caritas International (0471/72.05.42)
 • Protestants Sociaal Centrum (02/512.80.80)
 • Socialistische Solidariteitsdienst (02/533.39.84)
 • Mentor-Escale (02/505.32.32)

Als u meer wilt weten over de juridische gevolgen van huisvesting, nodigen wij u uit deze analyse van CIRé (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Étrangers) te raadplegen.

 

Burgerplatform voor de ondersteuning van vluchtelingen

 

Opvang van Oekraïense burgers

Na de verschrikkelijke gebeurtenissen van de afgelopen dagen hebben velen van u zich gemeld om Oekraïense vluchtelingen die op ons grondgebied aankomen, te helpen.

We zijn bezig met het opzetten van een solidariteitsplatform waarop burgers huisvestingsoplossingen kunnen aanbieden. Deze zullen dan, in coördinatie met het gewest en de federale regering, worden aangeboden aan Oekraïense burgers die zich in onze gemeente inschrijven.

Als u bereid bent om een kamer, of zelfs een studio of een zelfstandige flat die een of meer personen kan herbergen, ter beschikking te stellen, stellen wij u voor het hier beschikbare formulier in te vullen: https://forms.gle/yj89GaConF7WpZyS8

Gezondheid

Aquarel

Medische zorg en perinatale zorg voor zwangere vrouwen of vrouwen die zijn bevallen, zonder sociale zekerheid, in een illegale situatie.

 • Adres: 122 rue Haute, 322 - 1000 Brussel
 • Contact: 0476/46.49.69

 

Medimmigrant

Medimmigrant is een in Brussel gevestigde vzw die individuele ondersteuning biedt aan mensen met medische noden in een precaire verblijfssituatie.

 • Telefonische hulplijnen: maandag, donderdag en vrijdag van 10u tot 13u - dinsdag van 14u tot 18u
 • Contact: 02.274.14.33 of 02.274.14.34
 • Adres: 164 rue Gaucheret - 1030 Brussel
 • www.medimmigrant.be

 

Ulysse

Het doel van de dienst Santé Mentale Ulysse is het vergemakkelijken van de toegang tot geestelijke gezondheidszorg voor verbannen mensen die in precaire omstandigheden leven en psychische problemen hebben, ongeacht hun land van herkomst, hun achtergrond of de redenen voor hun vertrek.