Hoe zich in een gemeentelijke woning inschrijven?

Iedereen kan zich als kandidaat huurder, door een huisvestingsaanvraagformulier in te vullen beschikbaar bij de dienst van het Grondbedrijf inschrijven. Het Grondbedrijf is tot uw dienst voor de toewijzing van “sociale“ en „gemiddelde“ huisvestingen, en marktprijzen met inachtneming van de toewijzingsregeling.

Op 23 mei 2023 heeft de gemeenteraad beslist om tijdelijk de inschrijvingen in het register van de kandidaturen van de sociale huisvestingen op te schorten tot nieuwe orde.

 Verschillende documenten moeten worden voorgelegd :

  • De identiteitskaart
  • Het aanslagbiljet van over 3 jaar (jaarbelasting). (Bv. voor een inschrijving in 2023, gaat het over het aanslagbiljet van de inkomsten 2020 – Belasting oefening 2021) 
    De samenstelling van het gezin (te verkrijgen bij de dienst Bevolking) De laatste inkomstenfiche

  • De samenstelling van het gezin (verkrijgbaar bij de dienst Bevolking) *

  • De laatste inkomen fiche

Inlichtingen: Gemeentelijk Godhuisstraat 1, 1170 Brussel
Uurrooster september tot juni :
Maandag, woensdag, vrijdag : 8u30 - 11u30/ 14u00 - 16u30
Dinsdag : 14u00 - 18u30
Donderdag : Loket gesloten
Zomertijd (juli - augustus)
Maandag, woensdag, vrijdag : 8u00 - 12u00
Dinsdag, donderdag : Loket gesloten
T. 02.674.74.37 - grondbedrijf@wb1170.brussels
Postadres: Antoine Gilsonplein 1, 1170 Brussel