De Belgische nationaliteit

De Wet van 04 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken (op 14 december 2012 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd) is op 01 januari 2013 van kracht geworden.

Die wet bepaalt de 2 manieren om Belg te worden : toekenning en verkrijging

De toekenning :

Onder bepaalde voorwaarden wordt de Belgische nationaliteit toegekend aan één in België of in het buitenland geboren kind ofwel automatisch ofwel door een verklaring binnen een welbepaalde termijn bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

De verkrijging :

Onder bepaalde voorwaarden kan een meerderjarige de Belgische nationaliteit verkrijgen door een verklaring bij de ambtenaar van de Burgerlijke Stand.

Tarief : 102,25€

Gelieve voor meer inlichtingen contact op te nemen met de dienst Burgerlijke Stand (02/674.74.15 of burger.stand@wb1170.brussels)