PWA - Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap

Rue du Pinson 127 - 1170 Bruxelles
T. 02.563.23.96 ou 97
Fax : 02/563.23.98
Courriel : ale1170@wb1170.brussels

Openingstijden

 • Maandag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 16u (op afspraak).
 • Dinsdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 16u (op afspraak).
 • Woensdag van 9u tot 12u30

Er zijn lokale behoeften onder de bevolking die niet worden vervuld door reguliere werkkanalen.

Het plaatselijke werkgelegenheidsagentschap wil u door de activering van vrijwillige werkzoekenden op een volledig legale manier in deze behoeften voorzien en een vorm van solidariteit binnen de gemeente creëren.

Via PWA-werk wordt ondersteuning geboden aan de bewoners van Watermaal-Bosvoorde, terwijl werkzoekenden in staat worden gesteld om contacten te leggen en actief te blijven.

Het PWA, die voor alle werkzoekenden als informatiecentrum fungeert, geeft ook informatie over de verschillende ondersteuningsmogelijkheden en hecht veel belang aan individuele ontwikkeling, wat een essentiële voorwaarde is voor het effectief zoeken naar werk.

Het PWA van Watermaal-Bosvoorde, een instrument ten dienste van alle burgers.
Elke persoon, school, vzw of niet-commerciële vereniging die eenmalig of herhaaldelijk hulp nodig heeft, kan contact opnemen met het PWA.

Voor de particulieren

Klein ambachtelijk werk, ondersteuning van ouderen of gehandicapten, hulp bij administratieve formaliteiten, kinderopvang en/of remedial teaching.
Alleen voor VIPO'ers: hulp bij klein tuinonderhoud.
Voor de vzw's, vniet-commerciële verenigingen, onderwijsinstellingen en lokale overheden:
Administratieve bijstand, huishouding, kleine inrichtingswerkzaamheden, opvang,  kinderopvang, toezicht op kinderen, hulp bij buitenschoolse activiteiten, enz.
Het is eenvoudig en gemakkelijk om gebruik te maken van de diensten van het PWA.

Als gebruiker van PWA-diensten hoeft u alleen maar te doen: :

 • Betaal een jaarlijks inschrijfgeld van € 7,45. Dit bedrag dekt de administratieve kosten en de verzekering.
 • Dan krijg je de PWA-cheques (per post bezorgd, besteld en betaald per bankoverschrijving).  Geef vervolgens de PWA-dienstverlener één cheque per gewerkt of gestart uur. De prijs van de cheque ter waarde van een uur werk is € 6,20 (€ 5,45 als u VIPO bent). Deze cheques zijn gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar.
 • Het PWA-werknemer krijgt ook een forfaitair bedrag van € 3,00 per bezoek om zijn reiskosten te dekken.

Het PWA is ook een bron van aanvullende informatie.

 • De dienstencheques: een huishoudelijke hulp in alle legaliteit.

Bent u als partuculier op zoek naar huishoudelijke hulp thuis?
Het PWA kan u alle nodige informatie verstrekken over de "Dienstencheques". Zo kunnen wij u bijvoorbeeld een lijst van erkende bedrijven die actief zijn in deze sector ter beschikking stellen, evenals alle praktische informatie die u nodig heeft om u in dit systeem te registreren.

 • Tijdskrediet / loopbaanonderbreking.

Bent u van plan uw professionele carrière te onderbreken? Heeft u vragen over "Tijdskrediet" en "Carrièrepauze"? Het PWA kan u in eerste instantie informeren over de geldende regelgeving, de aard en de vorm van de onderbreking die voor u in aanmerking komt.
Het PWA, diensten voor alle werkzoekenden van Watermaal-Bosvoorde.

Het PWA, diensten voor alle werkzoekende van Watermaal-Bosvoorde

 • Het PWA-werk

Als u minstens 2 jaar werkloos bent (voor personen jonger dan 45 jaar) of minstens 6 maanden werkloos (voor personen ouder dan 45 jaar), kunt u vrijetijdsactiviteiten verrichten om een financiële aanvulling op uw werkloosheidsuitkering te verkrijgen.
Onder deze voorwaarden kunt u op vrijwillige basis maximaal 45 uur per maand werken en krijgt u een toelage van € 4,10 per uur belastingvrij (dat wil zeggen maximaal € 184,50 bovenop de werkloosheidsuitkering).

 • Opleidingen en activiteiten

Organisatie en financiering van een aantal jaarlijkse opleidingen (IT, Nederlands, enz.) aangeboden aan werkzoekenden in de gemeente en gegeven in gemeentelijke kantoren.
Financiële tussenkomst, op aanvraag en onder bepaalde voorwaarden, in uw individuele opleidingskosten (gekwalificeerde opleidingen, taalcursussen, B- of C-vergunningen, enz.).
Regelmatige planning van informatiesessies, conferenties, seminars en bezoeken voor werkzoekenden.

 • Socio-professionele begeleiding.

Advies over hoe u uw CV opstelt.
Algemene informatie over de verschillende partners op het gebied van het zoeken naar werk (eventuele begeleiding, lokale missies, professionele integratiediensten, OCMW's, enz.)
Algemene informatie over de werkloosheidsregeling.
Geïnteresseerd in werken in het dienstenchequesysteem? Bent u werkzoekende en wilt u een echt arbeidscontract als onderhoudsbemiddelaar met alle sociale voordelen die dit met zich meebrengt? Het PWA voorziet u van de nodige informatie en helpt u in deze stappen.

 • Uitleg en verkrijgen van de plannen "ACTIVA"en "Eerste arbeidsovereenkomst".

De federale staat heeft verschillende plannen opgesteld om voordelen toe te kennen aan werkgevers en om werkzoekenden te helpen bij hun zoektocht naar een baan. Bij het PWA kunt u uw "ACTIVA-kaart" en uw "Eerste arbeidsovereenkomst (CPE) kaart" aanvragen of vernieuwen en alle informatie over de inhoud van deze plannen verkrijgen.