Circularité et Relocalisation

De vzw Circularité et Relocalisation zet zich in voor de bevordering van een lokale en circulaire economie.

Haar belangrijkste doelstelling is om de toegang tot sociaal nuttige producten en goederen tegen gereduceerde prijzen te vergemakkelijken en tegelijkertijd opleiding, professionele integratie en het delen van knowhow te bevorderen. Tegelijkertijd probeert het mensen bewust te maken en op te voeden over de milieuproblemen die gepaard gaan met productie en consumptie, waarbij de nadruk ligt op terugwinning door hergebruik en recycling van goederen, terwijl burgerinitiatieven en lokale ontwikkeling worden aangemoedigd.

Om deze doelstellingen te bereiken werd op 1 juni 2021 een recyclingcentrum geopend.

De Recyclerie1170 bevindt zich op 67 Epiceastraat en is een plek om te recyclen, repareren, creëren en lenen.

Recyclerie1170

Circularité et Relocalisation vzw

Info? info@recyclerie1170.be - 02.305.45.59