16.06.2015 - Omhaling van buxustakken

motie betreffende de omhaling van buxustakken.
De Raad,
Overwegende dat de helft van de behandelingen door chemotherapie voor kanker vanaf de het taxushout worden geproduceerd door uittrekking zijn taxol molecule;
Overwegende dat er onvoldoende industriële aanplantingen aanwezig zijn;
Overwegende dat het inzamelingsproject inzake residuen van taxushout bij eigenaars werd gelanceerd door COLLECTIEF in 2013, een succes is;
Overwegende dat dit inzamelen het mogelijk maakt om talrijke geneeskrachtige behandelingen tegen kanker te produceren; 
Overwegende dat dit project slechts zeer weinig financiële investering vanwege de gemeente impliceert;
Overwegende dat dit initiatief het eveneens mogelijk maakt om de VZW „Think Pink“ te ondersteunen die de nationale campagne beheert in verband met de bestrijding van kanker.
Overwegende dat Watermaal-Bosvoorde een groene gemeente is, in staat aan deze campagne deel te nemen;
Overwegende dat het de gelegenheid is om de bevolking gevoelig te maken voor kanker;
Vraagt de Gemeenteraad aan het College van Watermaal-Bosvoorde
  • Om contact met het COLLECTIEF op te nemen teneinde de uitvoerbaarheid van een partnership met onze gemeente te onderzoeken;
  • In de mate van de beschikbare middelen, het inzamelen van taxushout in de gemeente van Watermaal-Bosvoorde bevorderen;
  • om de bevolking van Watermaal-Bosvoorde te sensibiliseren en informeren over het initiatief;
  • om zich ervan te overtuigen dat de gevolgen van het project ten goede zullen komen aan een vereniging die zich met de bewustmaking, het onderzoek en de verbetering van de levensomstandigheden van de kankerpatiënten bezighoudt.