21.04.2015 - Betere geografische spreiding van de postdiensten.

motie betreffende een betere geografische spreiding van de postdiensten

De Gemeenteraad,

Gezien de hervorming geïnitieerd door Bpost, ertoe heeft geleid het aantal postkantoren te delen door twee in de Brusselse Regio door ze van 70 tot 35 te verminderen,
Gezien de belangrijke postdiensten door de postkantoren en de postpunten aangeboden, en bijkomstig door de postzegels winkels,
Gezien het publieke karakter van de dienst verleend aan de burgers door de naamloze vennootschap Bpost, door de aanwezigheid van België in het kapitaal wordt bevestigd en in de beheerraad door beheerders die de belangen van de federale Regering vertegenwoordigen,
Gezien het tekort van postdiensten zowel op het niveau van het aantal postkantoren, postpunten en ook van postzegels winkels, als op het niveau van hun geografische verdeling voor de Brusselse bevolking in het algemeen, voor onze gemeente in het bijzonder,
Gezien de belangrijke mobiliteit problemen veroorzaakt door het gebrek aan rechtvaardig verdeelde verkoop postpunten, die voor het afleggen van belangrijke afstanden voor een aantal burgers zorgen,
Gezien het tekort en het gebrek aan rechtvaardige geografische verdeling van de verkoop- punten in vergelijking met andere steden van het land, alle dingen zijnde gelijk elders,
Overwegende de noodzaak om tegenover een onrechtvaardige situatie voor de inwoners van de Regio Brussel-Hoofdstad en onze gemeente te reageren,
Overwegende dat een hervorming van de geografische structuur, de werkingsmanier en de kwantitatieve structuur van Bpost noodzakelijk en dringend lijkt,
Overwegende dat de openbare dienst van de post moet bijdragen tot de sociale band en een beleid van nabijheid,
De Gemeenteraad,
Vraagt een betere geografische verdeling van de verschillende punten en postdiensten evenals de vermeerdering van deze teneinde hetzelfde soort openbare dienst dan in de andere steden van het land te kunnen aanbieden.
Vraagt dat elke burger zijn post briefwisseling zou kunnen domiciliëren in een post punt naar zijn keuze om er zijn aangetekende brieven kunnen af te halen in functie van de familiale- of professionele verplichtingen, en bij gebrek op het punt het meest dichtbij zijn woonplaats.

Motie gericht aan Bpost, de federale Regering en de Deutsche Post, hoofdaandeelhouders zijnde.

De raad keurt de motie goed - eenstemimigheid.