16.09.2014 - Naam van een plaats of een straat .

Motie betreffende de naam van een plaats of een straat Watermaal-Bosvoorde ter ere van de voormalige burgemeesters Jules Messinne en Jacques Wiener.

De Gemeenteraad,

De meeste voormalige burgemeesters van Watermael-Bosvoorde werden na hun overlijden door de toewijzing van hun naam aan een openbare ruimte geëerd, of het een straat, een laan of een plein is.
De namen Frémineur, Dewolfs, Keym, Vander Elst, Olivier, Van Becelaere, Delleur, Benoidt en Payfa-Fosseprez blijven aldus aanwezig in het gemeenteleven. Er zijn echter twee burgemeesters van de naoorlogse periode die onrechtvaardig zijn vergeten: Jules Messinne (1947-1958) en Jacques Wiener (1959-1976). Er is geen enkele reden die rechtvaardigt dat deze twee persoonlijkheden hun plaats in het gemeentegeheugen niet kunnen hebben, zij beheerden de ontwikkeling van Watermael-Bosvoorde in een periode van grote evolutie.
Jules Messinne (1882 - 1961) is de enige socialistische burgemeester van Watermael- Bosvoorde geweest, gedurende 2 legislaturen, eerst in coalitie met de liberalen, vervolgens met de volledige meerderheid. Hij was een van de initiatiefnemers van de oprichting van Floréal in 1922 alvorens tot gemeenteraadslid in 1932 verkozen te worden, en nadien voor het verzet te werken in de clandestiene pers gedurende de tweede wereldoorlog. Hij bekleedde belangrijke verantwoordelijkheden in het ministerie van Volksgezondheid en was een belangrijke speler in de ontwikkeling na de oorlog. Tijdens zijn mandaten kende de gemeente significante verbeteringen van wegennet en afwatering (namelijk in de tuinwijken, de Vorstlaan, de oprichting van de Vorsterielaan en Eikhove), de bouw van het 3 Linden stadium, de school van de Karrenberg en van de Najaden. Hij creëerde eveneens een echte gemeente sociale dienst en voltooide zijn mandaten door de verbroedering met de gemeente Chantilly (Fr).
 
Jacques Wiener (1907 - 1985), advocaat van beroep werd in 1932 tot liberaal gemeenteraadslid verkozen. Tijdens de oorlog 40-45, vervoegt hij het eerste contingent Belgische vrijwilligers en werd vervolgens geïntegreerd in de « Brigade Piron » die deelnam aan de bevrijding van België en Nederland. Hij werd Burgemeester in 1959 en bleef het gedurende 3 legislaturen in coalitie met de Katholieken, en met de socialisten tijdens de laatste. Deze periode van golden sixties werd gekenmerkt door de urbanistische ontwikkeling van de grote woon- en kantoorgebouwen, maar ook door de bouw van de Futaie school en de crèche Les Roitelets. Tijdens zijn derde mandaat, worden andere infrastructuren zoals het zwembad Calypso en het Domein van Nettinne er aan toegevoegd. Tenslotte de oprichting zoals La Vénerie en het feest van de bloemen benadrukken deze periode.
Men moet vaststellen dat de actie van deze twee burgemeesters een belangrijk effect heeft gehad op de gemeente.
In 2012, voor de gemeenteverkiezingen, had de VZW Histoire et Sciences (Hisciwab) in Watermael-Bosvoorde naar alle democratische partijen van de gemeente een vragenlijst gezonden betreffende verschillende vragen over de promotie van de plaatselijke geschiedenis. Een van de vragen betrof juist de afwezigheid van de gewezen burgemeesters Jules Messinne en Jacques Wiener in het gemeentelandschap. N° 20 van het tijdschrift « Chroniques de Watermael-Boitsfort » van september 2012 bevatte de antwoorden op de vragenlijst, en men stelt vast dat alle ondervraagde politieke partijen het voorstel ondersteunden om hun naam aan een plaats toe te kennen.
Hisciwab vulde zijn vraag aan door voorstellen van plaatsen die zouden geschikt zijn zonder het postadres van talrijke personen te moeten wijzigen. Het gaat om de plaats « balspel » genoemd aan Floréal die de band zou markeren tussen Jules Messinne en Floréal. Voor Jacques Wiener, werd een groenruimte dichtbij de Groenkraaglaan vermeld. Ongeacht de weerhouden plaats, is het nodig om deze vergetelheid van de geschiedenis te herstellen.
Het lijkt belangrijk om de wel verdiende hulde te brengen aan de twee burgemeesters, die elk op hun manier, de democratie hebben verdedigd door tegen de nazi-bezetter te strijden. In deze periode van talrijke herdenking vieringen van de 70 jaar van de ontscheping van de geallieerden en van de bevrijding van het Europees vasteland, lijkt het aangewezen om aandacht te schenken aan hun geschiedenis.

Dit proces maakt deel van de noodzakelijke overdracht aan de jonge generaties van het herdenken van plaatselijke persoonlijkheden die zich voor de vrede en de democratie hebben ingespannen en betekenisvol bijgedragen tot de levenskwaliteit van Watermael- Bosvoorde.
De families van de twee voormalige burgemeesters hebben ingestemd met dit erkenningsinitiatief.
Aangezien de benaming van wegennetten, openbare ruimtes of openbare gebouwen deel uitmaakt van
de gemeentebevoegdheden,
Stelt de Gemeenteraad voor:
1. Om een openbare ruimte of een gemeentewegennet ter herdenking van de voormalige burgemeesters Jules Messine en Jacques Wiener te noemen;
2. Dat een informatie over de geschiedenis van deze twee persoonlijkheden rond deze plaatsen en in de gemeentemedia wordt georganiseerd;
3. Om het College van de Burgemeester en Schepenen te belasten met de toepassing van deze motie.


De Raad keurt het voorstel van de beraadslaging goed.
26 stemmers : 26 positieve stemmen.