19.11.2013 - Ondersteuning voor Philippeinene getroffen door de ramp

Motie betreffende de akties te nemen om de Philippeinene getroffen door de ramp te ondersteunen

De Gemeenteraad,
Gelet op de Algemene beleidsverklaring van de meerderheid inzake internationale solidariteit;
Overwegende dat een heel zware tyfoon op 8 november 2013 de Filippijnen heeft getroffen en dat dit land herhaaldelijk met rampen wordt geconfronteerd;
Overwegende dat deze natuurramp aanzienlijke menselijke en materiële schade heeft veroorzaakt;
Overwegende dat de Filippijnse Staat niet over voldoende financiële middelen beschikt om  aan de noden van de overlevenden van de ramp tegemoet te komen en met de heropbouw van de nodige infrastructuur te starten;
Overwegende dat hulporganisaties voor noodhulp zorgen;
Overwegende dat het wegens de omvang van de ramp opportuun is om deze hulporganisaties in hun actie op het terrein te ondersteunen;
Overwegende dat er concreet moet worden bijgedragen tot de inspanningen om de duizenden Filippijnse slachtoffers te ondersteunen;
Overwegende dat kinderen meer dan 40% van de 4 miljoen Filippijnen uitmaken die door de tyfoon werden getroffen;
Overwegende dat er concreet moet worden bijgedragen tot de inspanningen om de honderdduizenden Filippijnse slachtoffers te ondersteunen;
Overwegende dat een krediet in de gemeentebegroting kan worden voorzien;
BESLIST
Het Steuncomité van de Internationale Solidariteit te raadplegen over de wenselijkheid van een bijzondere financiële steun van de gemeente.