20-11-2018 - Motie in verband met de onmiddellijke sluiting van de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2, evenals het naleven van het voorziene tijdschema voor de kernuitstap

Openbare zitting
De Gemeenteraad,
 • Gezien het Koninklijk Besluit van 01/03/2018 met vastlegging van het urgentieplan in kern en radiologische noodsituatie voor het Belgische grondgebied;
 • Overwegende dat de verlenging van de exploitatieduur van de kernreactoren boven hun levensduur uitlopen tot 2023 en 2025 zou alléén het aantal incidenten en risico’s en de mogelijkheid doen verhogen van een incident of ernstig ongeluk zoals in Tsjernobyl of Fukushima;
 • Gezien de vermenigvuldiging van defecten en andere « niet geplande uitvallen » met inbegrip van een « kwaadwillige daad » (volgens het FANC) op 05/08/2014, op de sites van Doel en Tihange waargenomen in het afgelopen jaar.
 • Overwegende de herhaalde waarschuwingen van onafhankelijke deskundigen (als onlangs Ilse Tweer * van de Universiteit van Wenen of Antoine Debauche** UCL) namelijk Electro nucleaire technici, op de risico's van verlenging van levensduur van de centrales; technici waarvoor de waarschijnlijkheid van een kernongeval in Europa verre van verwaarloosbaar is;
 • Gezien het onmetelijke karakter van de menselijke en economische schade voor een lange tijd en buiten de directe omgeving van de site, dat een groot nucleair ongeval kan veroorzaakt worden, zoals bijvoorbeeld te Tsjernobyl en Fukushima, en die minstens 1 miljoen mensen in België zou treffen.
 • Overwegende dat de gemeenteraad van de stad Aken op 21/05/2015 unaniem een resolutie om onmiddellijk en definitief te stoppen met van de kerncentrale Tihange, heeft aangenomen, dat de Minister van milieu van de deelstaat Noordrijn-Westfalen er bij België op aandrong op 20/12/2015 de kerncentrale van Tihange te sluiten, dat Duitse Minister van milieu een lijst van 15 vragen heeft gestuurd naar het FANC over de procedures voor controle en evaluatie alsook over de veiligheid waarborgen van de vaten van Tihange 2, en heeft België op 28/12/2015 opgeroepen de kerncentrale van Tihange uit dienst te nemen als gevolg van het consequent aantal incidenten ;
 • Overwegende dat de Gemeenteraad van de stad Maastricht op 09/06/2015 een resolutie heeft goedgekeurd, ondertekend door 9 van de 11 vertegenwoordigde partijen die de sluiting van de kerncentrale Tihange eisen en dat dezelfde Raad zich uitsprak met eenparigheid van stemmen op 19/01/2016 voor het initiëren van gerechtelijke procedures tegen de kerncentrale van Tihange;
 • Overwegende dat de regering van het Groothertogdom Luxemburg op het hoogste niveau en herhaaldelijk zijn bezorgdheid heeft geuit over de gebreken vastgesteld in de centrale van Tihange en dat een gedachtewisseling plaats vond tussen Mevr. de Staatssecretaris van Duurzame ontwikkeling en de Belgische Minister van interieur op 18/01/2016 in Brussel over de veiligheid van de kernreactoren in Tihange.
 • Overwegende de hindernis dat de persistentie van nucleaire keuze doet wegen op de ontwikkeling van de sectoren van hernieuwbare energie, die voor België de kans compromitteert om zich te positioneren in deze economische niche voor de toekomst;
 • Overwegende de grote verspreiding van de alarmerende informatie over het beheer van de Belgische nucleaire industrie, namelijk over de reactoren Doel 3 en Tihange 2;
 • Overwegende het onvermogen waarin de openbare overheid zich bevindt om de evacuatie of de bescherming van de bevolking te organiseren in geval van ernstig incident in een kerncentrale;
 • Overwegende dat de verantwoordelijke lokale politici de plicht hebben hun inwoners te beschermen;
 
De gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde:
 • SPREEKT zijn diepe bezorgdheid uit betreffende de veiligheidssituatie van de kernreactoren van Tihange 1 en Doel 3 op zeer korte termijn ;
 • IS VAN MENING dat de conditie van de machines een audit rechtvaardigd door de Europese of internationale publieke autoriteit van de Belgische staat zodat men kan nagaan of een onmiddelijke sluiting nodig is.;
 • VRAAGT-imperatief het naleven van het voorziene tijdschema voor de nucleaire uitstap, namelijk 2025;
 • AANVRAAG om een studie uit te voeren over de mogelijkheid om controlebezoeken en audits van de Groep Europese regelgevers op het gebied van nucleaire veiligheid (ENSREG) te vermeerderen.;
 • BELAST de Burgemeester de problematiek over te brengen op de agenda van de confenrentie van de Burgemeesters;
 • BELAST het Schepencollege een reflexie te voeren over het noodplan bij eventuele rampen en te communiceren via de 1170;
 • BELAST Mijnheer de Burgemeester, deze resolutie over te maken aan de federale Minister belast met Energie, Milieu en duurzame ontwikkeling, Mevrouw Marie-Christine Marghem.
 
*Dr. Ilse Tweer: onafhankelijk Nederlands deskundige (Material data scientist), PhD aan de Universiteit van Wenen (1966) op de schade veroorzaakt door straling op de structurele integriteit van de onder druk staande vaten in de kerncentrales. Auteur van een studie over de scheuren gevonden in de vaten van de reactoren Doel 3 en Tihange 2 gepresenteerd op 14 januari 2016 aan het Europees Parlement.
**Antoine Debauche: voormalig hoofd van het nationaal Instituut voor Radio elementen (IRE) en Professor aan de UCL met namelijk een cursus over de beoordeling van de risico's van radioactieve uitstoot in het milieu en de rampenplannen voor nucleaire risico's.
De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
25 stemmers : 11 positieve stemmen, 7 negatieve stemmen, 7 onthoudingen.
Nee : Olivier Deleuze, Anne Depuydt, Tristan Roberti, Benoît Thielemans, Cathy Clerbaux, Hugo Périlleux-Sanchez, Odile Bury.
Onthoudingen : Alain Wiard, Cécile Van Hecke, Jan Verbeke, José Stienlet, Guillebert de Fauconval, David Leisterh, Roland Maekelbergh.