19.12.2023 - Motie om te eisen dat de bestrijding van de Aziatische horzel als een prioriteit wordt beschouwd door de regionale autoriteiten en dat er een geïntegreerd regionaal bestrijdingsplan wordt opgesteld.

De Gemeenteraad,

 • Overwegende het verhoogde risico op steken maakt van dit een maatregel voor de volksgezondheid. Deze zomer waren er gevallen van anafylaxie die een spoedopname in een ziekenhuisafdeling vereisten en verschillende gevallen van meervoudige steken van minder ernstige aard;
 • Overwegende de zorgwekkende bedreiging voor de biodiversiteit door de Aziatische horzel, die gemiddeld 11,32 kg insecten per nest per jaar consumeert, waarvan 55% honingbijen en 45% andere insecten; 
 • Overwegende de aanzienlijke werklast die het neutraliseren van nesten van Aziatische horzels met zich meebrengt voor de DBDMH ; 
 • Overwegende de toename van de reactietijden voor de DBDMH ; 
 • Overwegende de toenemende behoefte aan opleiding van personeel, de aanschaf van apparatuur die nodig is voor interventies en de kosten en financiële middelen die dit met zich meebrengt;
 • Overwegende het feit dat er momenteel geen mogelijkheid is om te weten of er al een interventie heeft plaatsgevonden op een bepaald nest; 
 • Overwegende het gebrek aan informatie van Leefmilieu Brussel over dit probleem; 
 • Overwegende het feit dat zonder een echt interventieplan de toename van horzelnesten elk jaar exponentieel zal zijn;
 • Overwegende het feit dat de gemeentelijke administraties regelmatig worden opgeroepen om gevallen van Aziatische horzels te melden en niet altijd weten hoe ze met deze situaties moeten omgaan; 
 • Overwegende de groeiende bezorgdheid van de burgers over dit probleem;  

 

De gemeenteraad van Watermaal-Bosvoorde vraagt :

De Brusselse regering:

 

 • De uitvoering van een geïntegreerd plan voor de bestrijding van de Aziatische horzel op gewestelijk niveau, vergezeld van concrete en gepaste maatregelen om de verspreiding van deze invasieve soort te beperken;
 • Het verstrekken van uitgebreide informatie aan de burgers over de risico's en over wat te doen wanneer ze geconfronteerd worden met een nest;
 • Het opzetten van een informatiesysteem dat operationele gegevens centraliseert en de mensen die op het terrein werken in staat stelt om de situatie in real time te kennen zodat ze doeltreffend kunnen optreden, met inbegrip van de locatie van nesten die al geneutraliseerd zijn; 
 • Een interventiestrategie stroomopwaarts uitwerken die uiteindelijk de meest doeltreffende en goedkoopste oplossing zal zijn, zowel wat financiële als personele middelen betreft; 
 • Alle mogelijke actiemiddelen overwegen en bestuderen, ook met het oog op het beperken van het gebruik van permethrin en de risico's die dit met zich meebrengt voor de biodiversiteit; 
 • Een eenvoudig en snel instrument implementeren waarmee het publiek de aanwezigheid van een Aziatisch horzelnest kan melden en de follow-up van hun meldingen kan controleren.

 De Raad keurt het voorstel van beraadslaging goed.
26 stemmers : 26 positieve stemmen.