15.05.2018 - Steunmotie aan de oproep van beweging #1bru1stem dat stemrecht geeft, aan alle Brusselse residenten bij de regionale verkiezingen van 26 mei 2019 ingevoerd

De Gemeenteraaad,
 
Overwegende dat bij de laatste regionale verkiezingen van 2012 bijna 20% (18, 53%) van de burgers van Watermaal-Bosvoorde, de Belgische nationaliteit niet hadden,
Overwegende dat in 2012, de niet- Belgische burgers van Watermaal- Bosvoorde, 4524 in aantal waren,
Overwegende dat in 2012, 3524 burgers van Watermaal- Bosvoorde van Europese nationaliteit waren;
Overwegende dat in 2012, 1000 burgers van Watermaal- Bosvoorde van niet- Europese nationaliteit waren,
Overwegend het democratisch deficit dat het gevoel van cohesie en insluitsel van onze gemeenten en regio’s treft;

BESLUIT:
Om een gunstige resolutie aan te nemen naar de uitbreiding van het stemrecht voor alle residenten van de Regio Brussel-Hoofdstad voor de regionale verkiezingen van 26 mei 2019 onder de zelfde voorwaarden dan voor de gemeenteverkiezingen;
Om aan de regering van de Regio Brussel-Hoofdstad de goedkeuring van een gunstige resolutie te vragen voor de uitbreiding van het stemrecht op al zijn résidenten voor deze zelfde verkiezingen;
Om het neerleggen te vragen door de federale Regering en/of de Belgische afgevaardigden van een project en/of een wetsvoorstel aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers, om het stemrecht te verlenen aan alle residenten van de Regio Brussel-Hoofdstad voor de regionale verkiezingen van 26 mei 2019, en dit binnen de korst mogelijke termijn.