Het Participatiebudget, wat is dat precies?

Het Participatiebudget geeft de inwoners de beschikking over een deel van de gemeentebegroting om voorstellen te doen en keuzes te maken over projecten die zij in de gemeente verwezenlijkt willen zien.

Elk project komt daarvoor in aanmerking, mits het past binnen de thema's die in de algemene beleidsverklaring staan (bijvoorbeeld: verbetering van het leefklimaat en van de dynamiek in de wijken, versteviging van de banden tussen generaties, stadsherinrichting, promotie van sportactiviteiten, ecologische transitie, sociale verbondenheid …) en mits het tot een van beide bestaande categorieën behoort: de vlaggenschipprojecten en de boostprojecten.

De twee vlaggenschipprojecten die het grootste aantal stemmen krijgen, worden gerealiseerd door de gemeentediensten, terwijl degene die tot de categorie boostprojecten behoren, door de burgers zelf worden gerealiseerd; hoeveel er dat worden, hangt af van het budget dat elk boostproject vraagt.

Ieder jaar wordt een vijftigtal projecten voorgesteld. Sommige zijn bedoeld om het leefklimaat in een bepaalde wijk te verbeteren door voor meer sociale verbondenheid te zorgen, andere willen de openbare ruimte verbeteren of activiteiten organiseren voor kinderen, adolescenten en/of volwassenen. Er zijn projecten voor één enkele wijk, andere slaan op de hele gemeente. Sommige projecten hebben maar een klein budget nodig (€ 100), andere vragen meer geld (maximaal € 5.000).

Hebt u een idee? Wenst u uw leefklimaat te verbeteren? Dankzij het Participatiebudget kan uw gemeente uw ideeën verwezenlijken!

 

De Participatiebudget in 2 minuten:

 

Meer info? Dienst Participatie - T. 02.674.75.36 - participatie@wb1170.brussels

Participatieplatform - Particip'wb

Reglement van het Participatiebudget