Algemeen politiereglement op de begrafenissen, het lijkenvervoer, de lijkverbrandingen en de begraafplaats