18.02.2014 - groepsaankoop éléctriciteit en gas

De GemeenteRaad,
Gelet op de richtlijn 2009/72/CE van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne elektriciteit markt en die de richtlijn 2003/54/CE intrekt;
Gelet op de richtlijn 2009/73/CE van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne aardgas markt en die de richtlijn 2003/55/CE intrekt;
Gelet op de Overeenkomst van de Regering van de Regio Brussel-Hoofdstad 2009-2014 van 12 juli 2009 die beschikt, dat de toegang tot de energie zal vergemakkelijkt worden door de door de groepsaankopen van energie te stimuleren, onder meer hernieuwbaar, namelijk door de steun aan de oprichting van coöperatieven;
Overwegende dat ondanks de toepassing van de liberalisering van de energiemarkten, de prijzen van deze zich in België op een zeer hoog niveau handhaven in vergelijking met andere Lidstaten van de Europese Unie. Aanvang 2013, bevoorraadden zich 66,2% van de Brusselse huishoudens bij de historische gas leverancier en 77,7% bij die van elektriciteit, de maatschappij Electrabel;
Overwegende dat de vernielende gevolgen van de economische crisis, begonnen in 2008, een rampzalig effect hebben gehad op de koopkracht van de Brusselse bevolking en zeer zeker op de minst bevoordeelde;
Overwegende dat volgens de statistische gegevens van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel betreffende de energieonzekerheid in de Regio van Brussel-Hoofdstad, 10% van de minder begunstigde huishoudens 14,2% van hun budget moet besteden aan de energierekeningen, die ze aldus middelen ontneemt die voor andere absoluut noodzakelijke behoeften zijn voor een leven conform aan de menselijke waardigheid en sociale integratie;
Overwegende dat volgens de cijfers van BRUGEL, 354 stroomafsluitingen en 328 van gas in Regio Brussel-Hoofdstad werden verricht alléén al in 2012;
Overwegende dat bijdragen tot gewichtsvermindering van het energieverbruik in het budget van huishoudens niet alleen van algemeen belang maar eveneens een morele plicht van de overheid is en dat in dit verband de Gemeente een beleid voert om de inwoners te helpen om de energie te gebruiken op rationelere wijze die zich door drie hoofdlijnen ontplooit:

  • de gratis diensten voorgesteld door het Huis van de Energie Soignes,
  • de organisatie van Energie Werkplaatsen om adviezen te geven tot begrijpen en nadien zijn energieverbruik verminderen zonder zijn comfort te beïnvloeden en
  • de steun aan de concrete toepassing van de bezuinigingsmaatregelen.

Overwegende dat in dit verband de groepsaankoop van energie een efficiënt werktuig vormt om het mogelijk te maken om aan de burgers gunstiger tarieven aan te bieden dan die die normaal door de aanwezige leveranciers op de Brusselse markt worden gevraagd. Potentiële klanten verzamelen zich om een gemeenschappelijke contract aanvraag bij de leveranciers neer te leggen om het meest interessante aanbod van de aanwezige spelers op de markt te verkrijgen. Een gemeente die zich op een groot aantal ingeschreven burgers kan beroepen ziet zijn onderhandelingsmacht tegenover de leveranciers ruim verhogen, aangezien de concurrentie en geïnteresseerd door de aanwinst van een groot aantal klanten in een keer;
Overwegende dat de associatieve milieus en de privé bedrijven al gegroepeerde aankopen van stookolie hebben georganiseerd en de deelnemers hebben toegelaten van opmerkelijke besparingen te maken.
Andere plaatselijke bevoegdheden in andere Regio's van België, hebben eveneens verenigde aankopen van energie georganiseerd ten voordeel van hun bevolking, die hun toelaten hun energiekosten te verminderen. Deze ervaringen bieden een opmerkelijke hoeveelheid voorbeelden van goede praktijken aan;
Overwegende dat de Stad Brussel en de Gemeente Sint-Jans-Molenbeek, als plaatselijke macht, alsook andere instanties zoals de Ligue des Familles, een energie groepsaankoop hebben gelanceerd waarvan alle burgers van de Regio Brussel-Hoofdstad kunnen genieten;
De Raad vraagt aan het College:

  • om het energiebeleid van de Gemeente voort te zetten en te versterken om de inwoners te helpen om de energie op rationelere wijze te gebruiken
  • om de opportuniteit en de uitvoerbaarheid van de organisatie van een groepsaankoop van elektriciteit en gas te evalueren op initiatief van Watermael-Boitsfort of om met de initiatieven mee te gaan die andere instanties, met inbegrip van de Brusselse overheid, in dit verband zouden nemen;
  • eventueel om een campagne adequate reclame voor de actie te organiseren, teneinde een zo breed mogelijk publiek te bereiken en dit ertoe aan te zetten om aan de groepsaankoop deel te nemen;