Verslag 2021

De ordonnantie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen bevat o.a. de verplichting voor de gemeente om een jaarverslag bekend te maken.

Dit laatste bevat:

  • een gedetailleerd overzicht van de aanwezigheden tijdens de vergaderingen, van de bezoldigingen, voordelen van alle aard en alle representatievergoedingen die aan de openbare mandatarissen toegekend zijn ;
  • een lijst met alle reizen waaraan iedere openbare mandataris in het kader van de uitoefening van zijn functies heeft deelgenomen;
  • een inventaris van alle overheidsopdrachten die de gemeente toegewezen heeft, met vermelding, per opdracht, van de begunstigden en de vastgelegde bedragen, ongeacht of de opdracht met of zonder bevoegheidsdelegatie toegewezen is;
  • een  lijst van de door de gemeente toegekende subsidies met vermelding van de begunstigden en de bedragen ervan.

Verslag over transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de openbare mandatarissen (jaar 2021) - PDF

Zoals vorig jaar heeft de gemeente Watermaal-Bosvoorde beslist verder te gaan en de volgende documenten ook te publiceren :

Eindelijk dienen voortaan ook de gemeentelijke VZW’s een verslag te publiceren met een gedetailleerd overzicht van de aanwezigheden tijdens de vergaderingen, van de bezoldigingen, voordelen van alle aard en alle representatievergoedingen, van de reizen van de mandatarissen in het kader van hun mandaten en van de overheidsopdrachten die de VZW toegewezen heeft.

Verslag over transparantie van de aanwezigheden, bezoldigingen en voordelen van alle gemeentelijke VZW's - PDF