Openbaar onderzoek - GSV

Het ontwerp van Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening is het resultaat van een grondige denkoefening op basis van de doelstellingen van het gewest inzake stedenbouw en de aanbevelingen van de Commissie van deskundigen in haar verslag van 22 oktober 2021, en werd aangevuld met de opmerkingen van gewestelijke en gemeentelijke overheidsdiensten die tijdens de opstelling ervan werden geraadpleegd. Het streeft ernaar een toekomstgerichte regelgeving voor te stellen die de verdere ontwikkeling van de huidige praktijken aanmoedigt en die een anticiperende en begeleidende rol speelt in de transformatie van het Brusselse grondgebied ten behoeve van een grotere veerkracht en een verbetering van de levenskwaliteit en van het milieu. In dit verband wil het eenvoudigere regels, die worden geformuleerd als doelstellingen en beoordelingscriteria in plaats van specifieke en gedetailleerde middelen om die te bereiken.

Als gevolg van de goedkeuring in eerste lezing op 10 november 2022 onderwerpt de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het ontwerp van GSV en haar milieueffectenrapport van 12 december 2022 tot en met 20 januari 2023 aan een openbaar onderzoek.

Bericht van openbaar onderzoek (Plan/Stedenbouwkundige verordening).

Uw mening interesseert ons!

Meer weten? Reageren? Uw mening geven?

Alle informatie, hier!