Herontwikkeling Jachtstoetdreef / Heiligenborre

Het kruispunt tussen de Jachtstoetdreef en Heiligenborre is opnieuw ingericht om de veiligheid voor voetgangers te verbeteren en overstromingsproblemen bij hevige regenval te verminderen.

Het project omvat de herinrichting van het kruispunt tot een T om illegaal manoeuvreren en ongecontroleerd parkeren te voorkomen. Om de doorlaatbaarheid te vergroten zijn de voetgangersgebieden grotendeels van dolomiet gemaakt en beplant.

Herontwikkelingsplan

Informatievergadering van 19 februari 2024

De werken worden in twee fasen uitgevoerd:

  • de trottoirs zijn afgelopen voorjaar gerealiseerd;
  • de asfaltering van de weg zal plaatsvinden vanaf 29 juli voor een periode van twee weken. Het kruispunt op de hoek van de Jachtstoetdreef en Heiligenborre wordt afgesloten voor verkeer. Er is een omleidingsplan opgesteld dat voornamelijk bestaat uit :
    • tweerichtingsverkeer van de Terhulpsesteenweg tussen de eerste kruising met Heiligenborre (401 Terhulpsesteenweg) en de tweede kruising met Heiligenborre (505 Terhulpsesteenweg), met een parkeerverbod aan beide zijden van dit gedeelte;
    • tweerichtingsverkeer van Heiligenborre tussen de Terhulpsesteenweg en de Jachtstoetdreef, met een parkeerverbod aan beide zijden.

Meer info: zie het technisch plan van de aannemer.

Meer info ? Dienst Mobiliteit - 02.674.74.32 - mobiliteit@wb1170.brussels / Dienst Openbare werken - 02.674.74.08 - openbare.werken@wb1170.brussels