Blauwe zones

Vanaf 15 september 2022 zullen sommige blauwe zones worden uitgebreid.

Alleen de zones 1, 3, 8, 9, 10 en 13 zijn getroffen.

In een blauwe zone is parkeren maximaal 2 uur gratis. U moet dus de parkeerschijf gebruiken om uw aankomsttijd aan te geven.

Het begin en het einde van een blauwe zone worden aangegeven met passende borden.

De blauwe zone geldt elke dag, behalve op zon- en feestdagen, van 9.00 tot 18.00 uur.

Plan van blauwe zones en uitbreidingen

Lijst van straten waarop de uitbreiding betrekking heeft

De uitbreiding van de blauwe zones is vooral een reactie op soortgelijke verordeningen van naburige gemeenten, die de druk op onze buurten doen toenemen.

Wanneer de uitbreidingen op 15 september 2022 in werking treden, zullen de handhavingsambtenaren een waarschuwingsperiode van één maand in acht nemen alvorens over te gaan tot het beboeten van voertuigen die de regels inzake de blauwe zone niet naleven.

Vrijstellingskaarten

Onder bepaalde voorwaarden en in de vorm van "parkeerkaarten" worden vrijstellingen verleend.

De parkeerkaart stelt het gebruik van de parkeerschijf vrij. Het is alleen geldig in de zone waar uw huis is gelegen.

In andere zones is het gebruik van de schijf vereist. De parkeerkaart moet zichtbaar onder de voorruit worden aangebracht.

Voor de bewoners die te maken krijgen met de uitbreiding van de blauwe zones, zijn er vanaf 15 september parkeerkaarten verkrijgbaar bij het gemeentebestuur, dienst Bevolking.

De volgende vrijstellingen kunnen op verzoek van de plaatselijke autoriteit worden verleend:

  • vrijstellingskaart voor "ingezetenen"
  • vrijstellingskaart "tijdelijk ingezetene"
  • vrijstellingskaart "ondernemingen en zelfstandigen".
  • vrijstellingskaart "erkende scholen en openbare crèches"

De volgende vrijstellingen kunnen op verzoek van het Agentschap worden verleend:

  • vrijstellingskaart "dringende medische zorgverlener"
  • vrijstellingskaart "leverancier van niet-spoedeisende medische zorg"
  • vrijstellingskaart "deelauto
  • "interventie" vrijstellingskaart

Meer info? Afdeling Mobiliteit, Hooghuis, 02 674 75 58 - mobiliteit@wb1170.brussels