Openbaar onderzoek : Beheerplan van het Natura 2000 - Deelgebied IB2 Ten Reuken & Senypark

  • Wanneer 04-09-2023 tot 04-10-2023
  • Agenda-item aan agenda toevoegen iCal

Groene ruimten dragen op positieve wijze bij tot de levenskwaliteit van de Brusselaars. Terwijl de stad zich verder ontwikkelt, is het belangrijk om ruimte te creëren waar de natuur haar gang kan gaan.

Natura 2000 is een geheel van gebieden dat aangewezen is in iedere lidstaat van de Europese Unie. De doelstelling is de uitzonderlijke en kwetsbare fauna en flora die er leeft te beschermen en te behouden. Op deze pagina vindt u de beheerplannen van de Natura 2000 deelgebieden waarvoor het openbaar onderzoek aan de gang is. Deze beheerplannen stellen de maatregelen vast die nodig zijn om de doelstellingen te behalen die werden vastgesteld in het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000 – gebied.

Uw mening interesseert ons !

Voor de goedkeuring door de regering, worden de ontwerp beheerplannen voor de volgende Natura 2000 – deelgebieden aan een openbaar onderzoek onderworpen dat loopt van 4 september tot 4 oktober 2023:

  • Deelgebied IB2: Ten Reukenpark en Senypark

Uw mening geven?

Alle Informationen, hier!