Volgende rommelmarkten : agenda 2022

  • Rommelmarkt Dries-Eland: 29 mei 2022
  • Rommelmarkt Bezemhoek: 12 juni 2022
  • Rommelmarkt Wiener-Hertog-Vink: 26 juni 2022
  • Rommelmarkt Drie Linden : 21 augustus 2022
  • Rommelmarkt Aartshertogen : 28 augustus 2022
  • Rommelmarkt Keym : 11 september 2022
  • Rommelmarkt Arcaden : 24 september 2022

Registratie-informatie volgt binnenkort

Infos : handel@wb1170.brussels - 02.674.75.35.