Adoptie

Voorkeur voor online afspraakplanning voor de dienst Burgerlijke Stand via Irisbox : klik op online afspraakplanning en als het niet mogelijk is, neem telefonisch contact op met de dienst Burgerlijke stand : T. 02.674.74.15.

Algemene inlichtingen

De adoptieakte moet gehomologeerd worden door de bevoegde Rechtbank. Nadien zal het homologatievonnis op initiatief van het Openbaar Ministerie overgeschreven worden door de dienst Burgerlijke stand, die de betrokken bevolkingsdienst van de adoptie op de hoogte zal brengen.
Opgelet: nieuwe wetgeving inzake internationale adoptie.

Meer info: website FOD Justitie