Functionaris voor gegevensbescherming

Missies/competenties
De Gemeente heeft een functionaris voor gegevensbescherming (database protection officer – DPO) die de persoonsgegevens binnen het bestuur controleert en die aan het beroepsgeheim is gebonden.
Zijn missies zijn vastgesteld door artikel 39 van de algemene verordening (EU) gegevensbescherming (AVG) :
-de Gemeente te informeren en te adviseren wat de toepassing van AVG en alle samenhangende wetgevingen betreft in verband met de bescherming van de particuliere gegevens (p.ex. Nationaal register, kadaster,…), in het invoeren van de processen en het beleid van de databases
-de contactpersoon te zijn betreffende de bescherming van de persoonlijke levensfeer
-samen te werken met de Gegevensbeschermingsautoriteit
-de contactpersoon te zijn in het invoeren van de rechten van de betrokkene, als :
-het recht om gegevens in te zien;
-het recht om gegevens te laten verbeteren
-het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens;
-het recht om de beperkte verwerking van gegevens te vragen
-het recht om gegevens te laten wissen;-
het recht op de overdraagbaarheid van gegevens.
Voor meer informatie : Algemene verordening gegevensbescherming.

Vincent BUEKENHOUT 
Consultant DPO
(Fuctionnaris voor gegevensbescherming)
Externals

Kunstlaan, 21
1000 BRUSSEL
vbuekenhout@cirb.brussels
02/282.47.70