Sociale samenhang, solidariteit en emancipatie van individuen ("maatschappelijk")

Individuele en collectieve vorming en ontwikkeling

Basisopleiding + verplichte en hogere opleidingen

 1. De leerlingen (kinderdagverblijven, scholen,…) bewustmaken van de voordelen van een “duurzame” voeding, zowel voor wat de troeven op het vlak van het dieet betekenen, als voor haar bijdrage tot minder transport, een duurzame handel of de bescherming van de biodiversiteit.
 2. De alfabetisering verbeteren in samenwerking met gespecialiserde vernigingen en naschoolse activiteiten organiseren.

Cultuur, sport en ontspanning

 1. Culturele decentralisatie in de wijken stimuleren, maar ook op plaatsen die hiervoor niet specifiek bestemd zijn.
 2. De inwoners stimuleren om aan hun fysieke conditie te werken door aan sport te doen (bijv.: het programma “Ik loop gezond”).
 3. Toepassing van het nieuwe "plan voor de ontwikkeling van de leescultuur" dat op verschillende manieren een nieuw publiek wil veroveren, toegankelijkere infrastructuur wil openen, nieuwe Informatie- en Communicatietechnologie (NICT) wil inzetten en het netwerk uitbouwen.
 4. Een grotere betrokkenheid in het culturele aanbod van de minder begunstigde sociale groepen creëren

Zorg en begeleiding voor alle leeftijdscategorieën

Kinderopvang + jeugdbeleid

 1. Het aantal plaatsen in de kinderdagopvang uitbreiden door het aanbod te diversifiëren: kinderdagverblijven, oppasdiensten, onthaalouders,…
 2. Ouderschap ondersteunen, strijd tegen huiselijk geweld en luister- en interventieruimtes zichtbaar maken

Specifieke zorg voor bejaarden + hulp aan gehandicapten

 1. Diensten ontwikkelen in samenwerking met het OCMW
 2. Het aanbod aangepaste woningen voor bejaarden of gehandicapten vergroten en diversifiëren binnen een sociaal gemengde context
 3. Het huisvestingsaanbod vergroten en er hierbij over waken dat het sociologisch evenwicht in de wijken bewaard wordt

Bevordering gezondheid en gezonde voeding

 1. De aanleg van moestuinen op het grondgebied van de gemeente bevorderen en het gebruik van seizoensproducten aanmoedigen

 

Toegang tot een woning

Sociale woning

 1. Van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) eisen dat de ongeveer 170 leegstaande sociale woningen van de Floréal gerenoveerd worden, met een grotere energie-efficiëntie als doel

Middelgrote woningen, verhuurd of eigendom

 1. Een klimaat bevorderen dat gunstig is voor gezinnen met een gemiddeld inkomen, meer bepaald voor jongeren, zonder het sociologisch evenwicht in de wijken uit het oog te verliezen.

 

Maatschappelijk bindmiddel, nabijheid en open visie op de wereld

Preventie van onveiligheid

 1. Vertrekkend van wat al bestaat, een geïntegreerd en pluridisciplinair programma invoeren ter preventie van alle soorten geweld, meer bepaald in samenwerking met de politiezone

Ontmoetingsruimten; sociale en intergenerationele mix

 1. Eenzaamheid op alle leeftijden verminderen (bijv.: vrijwilligerswerk, solidariteitsacties in de wijken)
 2. De ontmoetingsruimten en -activiteiten uitbreiden tussen de inwoners, meer bepaald in samenwerking met de wijkcomités, de buurthuizen en de handelsverenigingen.
 3. Communautaire en/of solidaire initiatieven stimuleren (bijv.: LUS: uitwisseling van diensten) om van de sociale mix een prioriteit te maken.
 4. De inbreng van bejaarden in de maatschappij naar waarde schatten (Espace Mémoire, levend geheugen, lokale geschiedenis).
 5. Basiscursussen informatica voor beginners organiseren

Intercultureel en vreemdelingenonthaal

 1. Interculturele uitwisseling naar waarde schatten
 2. Inburgeringsinspanningen voortzetten en uitbreiden voor personen van vreemde afkomst in scholen, binnen het gemeentebestuur alsook in de buurthuizen

Internationale solidariteit

 1. Noord-Zuid-projecten voortzetten en uitbreiden (Limete…)