Mobiliteit

Indeling van het grondgebied en mobiliteit

Indeling van het grondgebied; sociale en functionele mix

 1. Bij de indeling van het grondgebied uitgaan van de verdeling en de solidariteit tussen de gebruikers, en systematisch ingaan tegen doorbrekingen van de openbare ruimte (Roitelet-tunnel, loopbruggen, enz.) en erop toezien dat er sociaal gemengde ruimten komen

Sociale en functionele mix

 1. Het creëren van duurzame wijken ondersteunen,

Openbaar en gemeenschappelijk vervoer

MIVB

 1. Stimuleren van het metrogebruik, meer bepaald door te ijveren voor het behoud van buslijn 17

Trein + GEN

 1. Initiatieven om hinder veroorzaakt door het toekomstige GEN te beperken, meer bepaald door een permanent toezicht tijdens de werken.
 2. Druk uitoefenen op de NMBS om de ingebruikname van het station “Arcades” op de lijn van trein 26 (Halle-Vilvoorde) door te voeren, zelfs vóór de opening van de GEN-lijn die haar constructie rechtvaardigde.

Gemeenschappelijk privévervoer

 1. Zacht gemeenschappelijk vervoer van kinderen naar school stimuleren, met oog voor hun veiligheid.

 

Mobiliteit

Gemotoriseerd privévervoer

 1. Burgerinitiatieven ontwikkelen zoals carpoolen (georganiseerde samenkomst van passagiers) en carsharing (wagens die inderdaad gedeeld worden), in dit tweede geval voornamelijk in partnerschap met de onderneming Cambio.

Fiets

 1. Fietsgebruik stimuleren door verhuur op de openbare weg mogelijk te maken, beveiligde fietsenstallingen te installeren en geschikte fietsroutes te ontwikkelen

Voetgangers (en PBM)

 1. De toegankelijkheid voor PBM’s in openbare gebouwen verbeteren, alsook hun evolutiecondities op de openbare weg

Inrichting van de openbare ruimte en de wegen

Parkeren

 1. Een participatieve evaluatie over de invoer van een parkeerplan (blauwe zones) organiseren

Overige inzet van de inrichting

 1. Duurzaam materiaal gebruiken bij de inrichting van openbare ruimten
 2. Zorgen voor een gevarieerde beplanting in de straten en op de pleinen (biodiversiteit)
 3. Voorrang geven aan het plaatsen van kunstwerken in de openbare ruimten