Administratieve boetes

Benedenverdieping van de gemeentehuis
T. 02.674.75.44
T. 02.674.75.70
e-mail : boetes1170@wb1170.brussels

De beambten van de dienst Administratieve Boetes houden toezicht op onburgerlijk gedrag en op overtredingen van het algemene politiereglement. De administratieve boetes kunnen tot 350€ voor de meerderjarigen en 125€ voor de minderjarigen oplopen.
Het gaat vooral om de beteugeling van volgende overtredingen: hinder op de openbare weg, het bevuilen van de openbare weg, niet aan de lijn gehouden, hondenpoep, wildplakken, privé bezettingen van de openbare weg zonder toestemming.

 

Administratieve boetes