Transparantie - Artikel 6 §1-5

16.05.2019 – Gezamenlijk decreet en ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de openbaarheid van bestuur bij de Brusselse instellingen

Artikel 6 §1er

De bestuurlijke overheden beschikken over een website die, op de homepagina, een makkelijk identificeerbare rubriek " transparantie " bevat.

Deze rubriek bevat minstens :

(...)

5° de oproepen tot kandidaten en de voorwaarden inzake aanwerving, bevordering of vervanging voor alle betrekkingen die zij willen invullen, openbaar gemaakt binnen zeven werkdagen na de aanwervings-, bevorderings- of vervangingsbeslissing, evenals de beslissingen tot aanwerving, bevordering vervanging voor de betrekkingen van de ambtenaren van niveau A die zij invullen, openbaar gemaakt binnen zeven werkdagen vanaf de beslissing.

 

Publicaties

09.12.2019/B/0008 - Economisch Leven : Aanwerving  vanaf 11/12/2019 in hoedanigheid van volletijdse administratiesecretaresse Niveau A in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

20.01.2020/B/17 - Openbare Werken : Aanwerving vanaf 01/02/2020 van een architect Niveau A1.

18.02.2020/A/032 - Financiën: Vastbenoeming van een adjunct raadgever, Niveau A4 op 01.03.2020.

02.06.2020/B/ 021 - Grondbedrijf : Promotie tot de graad hoofdarchitect van een niveau A dd. op 01/07/2020.

02.06.2020/B/014 - Cultuur: Bevordering tot de graad van eerstaanwezend attaché Niveau A4 van een administratiesecretaresse Niveau A op 01/07/2020.

13.07.2020/B/018 - Onderwijs - Voltijdse aanwerving van 01/09/2020 tot 31/08/2022 van een pedagogische raadgever in hoedanigheid van administratiesecretaresse Niveau A.

15.09.2020/A/057 - Bevordering tot de graad van gemeenteontvanger van een  adjunct raadgever Niveau A4 bij de departement Financïen , op 01/11/2020.

15.09.2020/A/058 - IDPB: Bevordering tot de graad van eerstaanwezend attaché Niveau A4 van een administratiesecretaresse Niveau A op 01/10/2020.

15.09.2020/A/059 - Stedenbouw : Vastbenoeming van een administratiesecretaresse, op 01.09.2020